O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Odwiedza nas 1 gość

Licznik odwiedzin

3521638 Odwiedzających
Aktualno?ci arrow Informacje
Informacje Drukuj Poleć znajomemu
30.04.2010.

Szanowni Pa?stwo

Niniejsz? stron? przezentujemy po to aby?cie odwiedzili nasz o?rodek przy okazji zwiedzaj?c okolice. Mamy nadziej?, ?e walory ?rodowiskowe i krajoznawcze zach?c? Was do przyjazdu. Liczymy tak?e na to, ?e wielu spodoba si? nasze centrum wypoczynkowe i powróc? do nas w nadziei prze?ycia czego? nowego. W imieniu wszystkich, którym nie jest oboj?tny przyjazd turystów do Skorz?cina.

 

Skorz?cin dojazd

 

Dum? mieszka?ców gminy Witkowo jest  znany i popularny w ca?ym kraju O?rodek Wypoczynkowy w Skorz?cinie. To jeden z najwi?kszych kompleksów wypoczynkowych w Polsce, a zarazem wspania?e miejsce do sp?dzenia urlopu. Na powierzchni 41 ha, oferuje si? turystom 6 tys. miejsc noclegowych.

 

O?rodek po?o?ony jest w lesie pomi?dzy jeziorami Niedzi?giel (640 ha powierzchni i g??boko?ci 22 m), a jeziorem Bia?ym (46 ha powierzchni i g??boko?? 10,2 m), które charakteryzuj? si? czyst? wod?, szerok? i piaszczyst? pla?? oraz ?agodnymi brzegami jezior zach?caj?cymi do k?pieli i opalania si?. Dla turystów lubi?cych spacery zbudowane jest dobrze o?wietlone i wygodne molo.

 

Ponadto na terenie o?rodka,  zlokalizowane jest weso?e miasteczko, wypo?yczalnia rowerów oraz bogate zaplecze handlowo-gastronomiczne. Dzia?aj?ce na terenie O?rodka wypo?yczalnie sprz?tu wodnego, daj? mo?liwo??, na doskonalenie swoich umiej?tno?ci w sportach wodnych. Z kolei dla amatorów pi?ki istnieje mo?liwo?? gry w pi?k? no?n?, r?czn?, koszykow?, siatkow?, a tak?e w tenisa ziemnego.

 

Na terenie O?rodka Wypoczynkowego w  Skorz?cinie odbywaj? si? liczne imprezy sportowo-rekreacyjno-kulturalne np. Mistrzostwa Polski Jachtów ?aglowych, Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Jachtów ?aglowych RC, pla?owe turnieje pi?ki siatkowej, Otwarte Mistrzostwa w P?ywaniu D?ugodystansowym, Zloty Mi?o?ników Kadetów, wystawy psów rasowych, itp. Miejscowo?? ta jest doskona?ym miejscem,  na sp?dzanie urlopu, weekendu, uprawianie turystyki  pieszej lub rowerowej.