Aktualności
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Poleć znajomemu
09.02.2015.
Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
podaje do publicznej wiadomości,
 
że w dniu 06.03.2015r. o godz. 1000 w biurze OKSiR
w Witkowie odbędzie się przetarg ofertowy
na dzierżawę na sezon letni 2015 straganów, stołów handlowych oraz wiaty umiejscowionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie


I. Stragany zadaszone - 8 stanowisk + przyległy do straganu teren o pow. 12m2 usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej zgodnie z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- cena wywoławcza 1 stanowiska 2.600,-
- wadium 200,-

II. Stoły bez zadaszenia - 8 sztuk + przyległy teren o pow. 8m2 usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej zgodnie z CEIDG
- cena wywoławcza 1 stanowiska 1400,-
- wadium 200,-

III. Wiata „GRZYBEK” o pow. 250 m2 na Orlej Górze
- cena wywoławcza 2.000,-
- wadium 300,-
Wyżej wymienione stanowiska nie są wyposażone w dostęp do energii elektrycznej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wymienionej wysokości najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 w kasie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie lub na konto w BS Witkowo Nr 27 853800020013039020000001.
Otwarcie ofert nastąpi 06.03.2015 r. o godz. 1015 w siedzibie OKSiR przy ul. Sportowej 15 w Witkowie

Przystępując do przetargu na wszystkie stragany, stoły handlowe oraz wiatę należy wpłacić wadium na każdy przedmiot wystawiony do przetargu.
W przypadku przystąpienia do przetargu przez małżeństwo wymagana jest obecność obojga.
Wadium osób, które wygrają przetarg, wliczone zostanie w poczet opłaty zaoferowanego czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone natychmiast po jego zakończeniu. Z osobą która wygra przetarg w ciągu 14 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa sezonowa przez Dyrektora OKSiR.
W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez osobę, która wygrała przetarg, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego tj. OKSiR w Witkowie.
Przedmiot przetargu można wcześniej obejrzeć po uzgodnieniu terminu z OKSiR - Witkowo ul. Sportowa 15, tel. 61 477 92 77
Przetarg może być odwołany bez podania przyczyn.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »