O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3418217 Odwiedzających
Aktualno?ci arrow Przetargi arrow ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU Drukuj Poleć znajomemu
27.04.2016.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU

na dzier?aw?, na sezon letni 2016, dzia?ek umiejscowionych na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie.

Dnia 27 kwietnia 2016 r. o godz. 915 Komisja Przetargowa po sprawdzeniu wp?aconych wadium osób bior?cych udzia? w przetargu ofertowym dokona?a otwarcia ofert z?o?onych na dzier?aw? , na sezon letni 2016, dzia?ek umiejscowionych na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie .

Komisyjne otwarcie ofert odby?o si? w siedzibie O?rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie o godz. 915.

Komisja przetargowa dokona?a oceny prawid?owo?ci z?o?enia ofert i og?osi?a, ?e w sprawie prowadzonego przetargu wp?yn??y 2 oferty.

Wszystkie oferty uznano za wa?ne.

Rozstrzygni?cie przetargu odby?o si? o godz. 1000

 

I. Dzier?awa dzia?ki o powierzchni 20 m2, stanowi?ca cz??? dzia?ki oznaczonej geodezyjnie nr 159, po?o?onej przy Alei Handlowej w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie                              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.           OFERENT                                          kwota z?o?onej oferty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nowak Stanis?aw                                               5.100,- z?

 

Wybrano ofert? Stanis?awa Nowaka za kwot? 5.100,- z?

 

II. Dzier?awa dzia?ki o powierzchni 20 m2, stanowi?ca cz??? dzia?ki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/20, na polu namiotowym w sektorze C (od strony drogi g?ównej)w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie  

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.          OFERENT                                           kwota z?o?onej oferty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Gawro?ski Hieronim                                         7.000,- z?

 

Wybrano ofert? Hieronima Gawro?skiego za kwot? 7.000,- z?

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »