O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3418201 Odwiedzających
Aktualno?ci arrow Przetargi arrow ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU Drukuj Poleć znajomemu
25.04.2016.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU

na dzier?aw? straganów i sto?ów handlowych w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie.


Dnia 22 kwietnia 2016 r. o godz. 915 Komisja Przetargowa w sk?adzie:

1. Przewodnicz?cy                 -           Zofia Nowakowska

2. Cz?onek                           -           Sylwia Grze?kowiak

po sprawdzeniu wp?aconych wadium osób bior?cych udzia? w przetargu ofertowym dokona?a otwarcia ofert z?o?onych na dzier?aw? straganów i sto?ów w OW Skorz?cin.

Komisyjne otwarcie ofert odby?o si? w siedzibie O?rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie o godz. 915.

Komisja przetargowa dokona?a oceny prawid?owo?ci z?o?enia ofert i og?osi?a, ?e w sprawie prowadzonego przetargu wp?yn??y 6 ofert.

Wszystkie oferty uznano za wa?ne.

Rozstrzygni?cie przetargu odby?o si? o godz. 1000

I. Stragany do prowadzenia dzia?alno?ci typowo handlowej  /8 szt. /

 Stanowisko nr 1 - Wybrano ofert? Jana Szczepa?skiego za kwot? 2.610,- z?

Stanowisko nr 1a - Wybrano ofert? Jana Szczepa?skiego za kwot? 2.610,- z?

 Stanowisko nr 2 - Nie wp?yn??a ?adna oferta

 Stanowisko 2 a - Wybrano ofert? Zbigniewa Mrozi?skiego za kwot? 2.610,-z?                                                        

Stanowisko nr 3 - Wybrano ofert? Piotra Staszewskiego za kwot? 2.610,- z?

Stanowisko nr 3 a - Wybrano ofert? Piotra Staszewskiego za kwot? 2.610,- z?

Stanowisko nr 4 - Wybrano ofert? Teresy Pieciul za kwot? 2.610,- z?

Stanowisko nr 4 a - Nie wp?yn??a ?adna oferta

 

II. Sto?y do prowadzenia dzia?alno?ci typowo handlowej

– 8 szt.

Nie wp?yn??a ?adna oferta

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »