O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3418233 Odwiedzających
Aktualno?ci arrow Op?aty za wst?p i korzystanie
ZAWIADOMIENIE Drukuj Poleć znajomemu
21.04.2017.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU

na dzier?aw?, na sezon letni 2017, dzia?ki umiejscowionej na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie.

    Dnia 20 kwietnia 2017 r. o godz. 915 Komisja Przetargowa po sprawdzeniu wp?aconych wadium osób bior?cych udzia? w przetargu ofertowym, dokona?a otwarcia ofert z?o?onych na dzier?aw?, na sezon letni 2017, dzia?ki umiejscowionej na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie.
Komisyjne otwarcie ofert odby?o si? w siedzibie O?rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie o godz. 915.
Komisja przetargowa dokona?a oceny prawid?owo?ci z?o?enia ofert i og?osi?a, ?e w sprawie prowadzonego przetargu wp?yn??a 1 oferta.
Ofert? uznano za wa?n?.
Rozstrzygni?cie przetargu odby?o si? o godz. 10,00

I. Dzier?awa dzia?ki o powierzchni 20 m2, stanowi?ca cz??? dzia?ki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/20, na polu namiotowym w sektorze C, w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie.                  
Rozstrzygni?cie przetargu:
Wybrano ofert? Pani Arletty Boruczkowskiej Za kwot? 5300 z?
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »