O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Odwiedza nas 2 gości

Licznik odwiedzin

3521631 Odwiedzających
Komunikat Drukuj Poleć znajomemu
21.06.2019.

W zwi?zku z cz?stymi i wysokimi temperaturami, a co si? z tym wi??e du?ym ruchem turystycznym, szczególnie w weekendy informujemy, ?e O?rodek Wypoczynkowy w Skorz?cinie mo?e pomie?ci? okre?lon? liczb? pojazdów. W zwi?zku z tym, a w ostatnim czasie ka?dorazowo mo?e doj?? do zamkni?cia bramy wjazdowej co spowoduje brak mo?liwo?ci wjazdu samochodem na teren OW.

Istnieje mo?liwo?? pozostawienia pojazdu na tzw. Parkingu buforowym ale i tam jest ograniczona ilo?? miejsc postojowych.

Zach?camy do skorzystania z innych ?rodków transportowych, t.j. weekendowego dowozu autobusami MPK na trasie Gniezno - Skorz?cin, rowerami, itp.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
Og?oszenie Drukuj Poleć znajomemu
22.05.2019.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie informuje, ?e w sezonie letnim 2019 Pole Namiotowe zosta?o wydzier?awione firmie PHU OAZA.

 
WA?NA INFORMACJA DOTYCZ?CA WYPE?NIANIA WNIOSKÓW ENERGA OPERATOR - DOTYCZY OW SKORZ?CIN Drukuj Poleć znajomemu
30.01.2019.

W zwi?zku z b??dnie wype?nianymi przez Pa?stwa wnioskami o okre?lenie warunków przy??czenia do sieci elektroenergetycznej o napi?ciu 230/400 V odbiorczych urz?dze?, instalacji lub sieci, informujemy, ?e powy?szy wniosek musi by? wype?niony w ca?o?ci, tzn. wszystkie wymagane pola i rubryki musz? zawiera? odpowiedzi.

Czytaj całość
 
Og?oszenie Drukuj Poleć znajomemu
28.11.2016.
O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie informuje U?ytkowników nieruchomo?ci w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie o mo?liwo?ci przeprowadzenia konsultacji dotycz?cych  szacowania zamawianej mocy elektrycznej w  zabudowaniach. Ustalenia terminu mo?na dokona? telefonicznie do dnia 22 grudnia 2016 r. od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 9.00 – 15.00  pod nr 793879788
 
og
 
Informacja Drukuj Poleć znajomemu
21.04.2016.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji

w Witkowie informuje, ?e z dniem 21.04.2016 r.

nie wyra?a zgody na ustawianie na polu namiotowym

przyczep kempingowych typu domek holenderski.

 
Og?oszenie Drukuj Poleć znajomemu
13.04.2016.

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zatrudni, w sezonie letnim 2016, na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie nast?puj?cych pracowników:

1. pracownika administracji - 1 osoba

2. pracowników recepcji pola namiotowego - 2 osoby

3. pracowników gospodarczych - 4 osoby

Bli?sze informacje pod numerem telefonu 61 477 92 77 lub Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
Og?oszenie Drukuj Poleć znajomemu
13.04.2016.
O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zatrudni

w sezonie letnim 2016 ratowników wodnych

do pracy na k?pielisku w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie.

Szczegó?owe informacje pod numerem telefonu 61 477 92 77

lub Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
Pole namiotowe Drukuj Poleć znajomemu
05.04.2016.
O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie informuje, ?e w roku 2016 pole namiotowe w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie czynne b?dzie w nast?puj?cych terminach:
od 29 kwietnia do 3 maja  oraz od 25 maja do 04 wrze?nia .
Istnieje mo?liwo??  rezerwacji miejsc na polu namiotowym dla grup zorganizowanych (powy?ej 50 osób) w innych ni? wymienione terminy. Zapraszamy.
Bli?sze informacje pod nr tel 668 715 254
 
Zmiana adresu siedziby OKSiR Drukuj Poleć znajomemu
26.02.2016.

Informujemy, ?e z dniem 1 marca 2016r. O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji

zmienia adres siedziby z dotychczasowej na:

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Jana Paw?a II 3

62-230 Witkowo


Jednocze?nie informujemy, ?e pozosta?e dane tj. numery telefonów, numer NIP, REGON, konto bankowe, adres e-mail pozostaj? bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzgl?dnienie powy?szej zmiany w kierowanej do nas korespondencji, dokumentach oraz wystawianych fakturach.

 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 145